Giàn phơi gắn trần tay quay

Giàn phơi gắn tường, xếp tường